Povrati kontrolu nad svojim vremenom

09. 07. 2019

Lifestyle

Danas sa vama delim Parkinsonov zakon. Kada posedujemo znanje o nečemu, onda više nemamo izgovor da nismo znali bolje i zato se nadam da će vam ovo saznanje ili podsećanje vratiti moć u ruke i dati vam bolju kontrolu nad vlastitim vremenom. 

Ovaj Parkinsonov zakon, izreka ili aforizam koji je artikulisao C.N Parkinson kaže da što više vremena imaš na raspolaganju ili isplaniraš za neku aktivnost, aktivnost će se prosto rečeno razliti i postaće nemoguće završiti je. Rad će se stalno uvećavati kako bi se na neki način, ma koliko glup i neproduktivan, ispunilo vreme koje si isplanirala za to nešto. Pa onda još ako si perfekcionista, vrag će definitivno odneti šalu. 

Zato je neophodno da bitne stvari uradimo odmah ili da makar odmah počnemo rad na njima. Ako ti neko kaže da za dan moraš da napišeš seminarski rad inače padaš ispit, napisaćeš ga. Ako imaš tri meseca za taj isti rad, šta misliš, koliko će ti biti potrebno vremena da ga napišeš? 

Drugim rečima, moramo da se pomirimo sa tim da je završeno bolje nego savršeno! Ovo je bio razlog zašto sam počela da pišem newsletter svaki dan, jer bivajući nesavršena, a prisutna, služim svima vama. Čekajući da budem savršena da bih bila prisutna, ne služim nikome.

Traži pomoć, ne moraš sama, ali završi sve što već dugo odlažeš, jer završeno je bolje nego savršeno!

Kakve ovo veze ima sa vama? Iskoristite moj primer da identifikujete koje su to ključne stvari koje vi morate da uradite po Pareto principu (20% stvari koje donose 80% rezultata) i iskombinujte to sa kratkim rokom da završite određenu obavezu i vidite kako će vam produktivnost naglo skočiti.

Pogledajte moj YouTube kanal