Želiš da podeliš svoju priču?

Mi želimo da je čujemo!

Inspiriši nekoga svojom pričom, podeli poteškoće sa kojima si se susretala, misli i strahove koji su te sputavali da ostvariš svoje zamisli, kako si ih prevazišla, koliko ti je radionica u tome pomogla i koji su rezultati tvog rada i zalaganja.